29.7.2009

Tunnelmia loman jälkeen

Minä (Mirva) olen nyt lomani tältä kesältä pitänyt. Päivikin palailee 17.8. takaisin töihin. Kyllä meitä onkin tänä kesänä sää suosinut ihan sopivasti, on ollut aurinkoa ja sadetta tasapuolisesti. Nyt ollaan takaisin työn touhussa. Tarkoituksena olisi aluksi suunnitella tulevia koulutuksia ja siihen liittyviä asioita yhdessä KTAMKin koordinaattorin Tomin kanssa. Täydellä teholla pääsemme työn touhuun elokuun puolen välin jälkeen kun kaikki palaavat lomilta töihin.

eLVan tapahtumia alkuvuodesta 2009

eLVa-hankkeen aloituskokous pidettiin 26.1.2009 rahoittajan luona Lapin lääninhallituksessa. RAMKin eLVa-operaattoreiden ja KTAMKin eLVa-tiimin työkokouksia on pidetty yhdessä ja erikseen. Työkokouksissa on suunniteltu mm. tulevia kokouksia, osaamis- ja koulutustarvekartoituskyselyä.
Yhteiskoulutuksia RAMKin ja KTAMKin henkilöstölle on pidetty kevään 09 aikana jopa 8 kpl. Koulutuksiin sisältyy RAMKin uusi sähköisen liiketalouden opetussuunnitelma 2009 ja siihen liittyvät yritys-informanttien ops-päivät. Näin olemme saaneet vahvennettua yritys-informanttien roolia RAMKin sähköisen liiketalouden opetussuunnitelmatyössä.
Syksylle 09 on suunniteltu 3 uutta koulutusta, joista kerromme lähempänä ajankohtaa. RAMKin opetushenkilöstö on osallistunut kiitettävästi myös Rovaniemen Kehityksen ICT-tyt hankkeen pitämiin 4 eri seminaariin aiheenaan ICT:n eri hyödyntämismahdollisuudet.
eLVan ja Rovaniemen Kehityksen ICT-tyt hankkeiden ohjausryhmän kokouksia ja Lapland Online 2013™ yleisö(aktivointi)tilaisuuksia ja toimijakokouksia on pidetty kevään aikana 2 kappaletta. Seuraava eLVan ja ICT-tyt hankkeiden ohjausryhmän kokous pidetään 9.9. myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Lapland Online 2013™ yleisö(aktivointi)tilaisuus ja toimijakokous pidetään Luostolla 18.9.09, isäntänä toimii Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä.Verkostoituminen ja vuorovaikutus Lapland Online 2013™ on jatkunut mm. yritys-informantti tapaamisilla ja yhteistyötä syventävillä kokouksilla.

eLVan kuulumisia vuodelta 2008

Vuonna 2008 eLVa toiminnan käynnistyessä on RAMKin ja KTAMKin opetushenkilöstölle pidetty suunnittelutyöpajoja. Yritys-informanteille on tehty kysely ICT:n osaamisesta ja sen tarpeista yhdessä Darra- ja Rovaniemen Kehityksen ICT-toimintaympäristötukihankkeiden kanssa. 28.5. pidettiin TiMe – seminaari.
Yhteistyötä ja verkostoitumista on tehty muiden Lapland Online 2013™ toimijoiden kanssa. Ensimmäinen opinnäytetyö RAMKissa eLValle esitettiin 11.12.08, Thesis subject: ”The significance of integrating ICT in small-sized Tourism businessess” by Hu Xiaoming. RAMKissa on koottu eLVa-operaattoritiimi ja KTAMKissa eLVa-tiimi. Ohjausryhmän kokouksia on pidetty kahdesti.

17.7.2009

eLVa hankkeen tausta

eLVa-hanke sai alkunsa Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksessa 1.11.2006 – 30.6.2007 toteutetussa Lapland Online 2013™ esiselvityshankkeessa tehdyn suunnitelman perusteella. Esiselvityksessä tuli esille Lapin yrittäjien ja elinkeinonharjoittajien puutteet ICT-osaamisessa ja tiedoissa. Yritykset ovat hyvin eri vaiheessa tieto- ja viestintätekniikan (ICT) hyödyntämisessä liiketoiminnassaan.

Kohderyhmänä olivat alun perin Lappilaiset yrittäjät ja henkilöstö mikro- ja pk-yrityksissä, yritysverkostot, seutukuntien ja kuntien elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavat ja siinä mukana olevat henkilöt sekä Lapin korkeakoulujen henkilöstö. Hankkeen kestoksi arvioitiin 1.2.2008 – 31.1.2011, mutta sittemmin uuden hankehakemuksen hyväksymisen myötä päättymispäivämääräksi on määritelty 31.12.2011.

2.12.2008 rahoittajan hyväksymän hakemuksen mukaan kohderyhmäksi muuttui Lapin korkeakoulujen henkilöstö. Elinkeinonharjoittajilla on eLVassa välillinen eli yritys-informantin rooli.

9.7.2009

Ensimmäinen kokeilu

Tässä blogissa kerrotaan eLVan (eLVa - sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma) kuulumisia. Blogin tarkoituksena on, että kaikki aiheesta kiinnostuneet tietävät mitä eLVassa tapahtuu ja miten toiminta etenee.
Blogia kirjoittavat lähinnä eLVa projektipäällikkö Päivi ja minä eLVa koulutussuunnittelija Mirva. Blogin perustaminen on ollut meillä jo pitkään mielessä, mutta tähän mennessä siihen ei ole tuntunut olevan aikaa. Nyt muiden ollessa kesälaitumilla, otin itseäni niskasta kiinni ja perustin tämän blogin. Tämä onkin yksi kesän työtavoitteistani.
Blogia kirjoitetaan rennolla meiningillä ja kirjoitusasukin on puhuttelevampi kuin normaali "kirjetyyppinen" kirjoitusasu.
Mikä eLVa on?
eLVa on Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteuttama sähköisen liiketoiminnan (e-liiketoiminta) osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma. Se on yksi projetki Lapland Online 2013(TM) hankekokonaisuudessa. eLVa-projektin (valmennusohjelma) kautta Lapin korkeakoulujen henkilöstölle hankitaan osaamista ja tietopääomaa, jonka avulla Lapin korkeakoulujen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä parannetaan. Lapin elinkeinoharjoittajilla on eLVassa välillinen eli informantin rooli.