29.7.2009

eLVan tapahtumia alkuvuodesta 2009

eLVa-hankkeen aloituskokous pidettiin 26.1.2009 rahoittajan luona Lapin lääninhallituksessa. RAMKin eLVa-operaattoreiden ja KTAMKin eLVa-tiimin työkokouksia on pidetty yhdessä ja erikseen. Työkokouksissa on suunniteltu mm. tulevia kokouksia, osaamis- ja koulutustarvekartoituskyselyä.
Yhteiskoulutuksia RAMKin ja KTAMKin henkilöstölle on pidetty kevään 09 aikana jopa 8 kpl. Koulutuksiin sisältyy RAMKin uusi sähköisen liiketalouden opetussuunnitelma 2009 ja siihen liittyvät yritys-informanttien ops-päivät. Näin olemme saaneet vahvennettua yritys-informanttien roolia RAMKin sähköisen liiketalouden opetussuunnitelmatyössä.
Syksylle 09 on suunniteltu 3 uutta koulutusta, joista kerromme lähempänä ajankohtaa. RAMKin opetushenkilöstö on osallistunut kiitettävästi myös Rovaniemen Kehityksen ICT-tyt hankkeen pitämiin 4 eri seminaariin aiheenaan ICT:n eri hyödyntämismahdollisuudet.
eLVan ja Rovaniemen Kehityksen ICT-tyt hankkeiden ohjausryhmän kokouksia ja Lapland Online 2013™ yleisö(aktivointi)tilaisuuksia ja toimijakokouksia on pidetty kevään aikana 2 kappaletta. Seuraava eLVan ja ICT-tyt hankkeiden ohjausryhmän kokous pidetään 9.9. myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Lapland Online 2013™ yleisö(aktivointi)tilaisuus ja toimijakokous pidetään Luostolla 18.9.09, isäntänä toimii Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä.Verkostoituminen ja vuorovaikutus Lapland Online 2013™ on jatkunut mm. yritys-informantti tapaamisilla ja yhteistyötä syventävillä kokouksilla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti