26.10.2009

eLVa info 3/2009

Tervehdys,

eLVa, sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma etenee.
Keväällä 2009 on eLVan puitteissa toteutettu useita eri koulutuksia (6 kpl), mukaan lukien sähköisen liiketalouden ops-työviikoille osallistuneet yritys-informantit. Edellisten lisäksi Rovaniemen Kehitys Oy on järjestänyt Lapland Online 2013(TM) toiminnan alla ICT aktivointi-iltoja, joihin RAMKin opettajat ovat kiitettävästi osallistuneet.

Kiitos teille kaikille, jotka olette osallistuneet koulutuksiin. Jatketaan samaan malliin yhtä köyttä vetäen!

Kesäkuussa toteutimme RAMKissa ja KTAMKissa Osaamis- ja koulutustarvekartoituskyselyn (Oskari). Vastauksia saimme yhteensä 36 kpl. Lokakuussa toteutimme uusintakierroksen, tällä kertaa myös englanninkielisenä. Edellä mainitun kartoituksen perusteella saamme arvokasta tietoa RAMKin ja KTAMKin henkilöstön koulutustarpeista.

Yhteisölliset koulutukset:
Olemme suunnitelleet jatkavamme yhteiskoulutuksia seuraavasti:
16.9.2009 Rovaniemellä toteutettu aamiaisseminaari teemana: Brändistä kaveri 2? sai hyvän palautteen. Esiintyjinä olivat KTAMKista viestinnän yliopettaja Ari Alm ja liiketalouden yliopettaja Anthony Okuogume, yritys-informantit Innowise/Harto Pönkä ja Rautasilta/Eero Leppänen. Aiheena käsittelimme liiketoimintaa ja tuotekehitystä mikro- ja pk-yrityksissä sosiaalisen median keinoin.
Syys-lokakuussa järjestetään RAMKissa Econet-taloushallinnon sovelluskoulutus.
14.-15.10.2009 pidimme Torniossa eLVa-seminaarin teemalla: Liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseihin ja CRM. Liiketoiminnan sähköistymisen aiheeseen meitä johdatti Innoman Oy:stä Venla Berg. CRM (asiakkuuden hallinta) sisällön esiintyjät olivat RAMKista Pirkko Tervonen, KTAMKista Anthony Okuogume, Pohjolan Sanomista Juhani Himanka ja TIEKEstä Timo Simell. Paneelikeskuteluun edellisten lisäksi osallistuivat Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksesta Timo Tolvanen ja Lapin Habita Oy:stä Vesa-Matti Tervonen.
Marraskuussa 2009 suunnittelemme RAMKissa pidettäväksi Nettikauppapaikka -työpajaa.
14.1.2010 Torniossa koulutus aiheena Internet-markkinointi.
24.–25.2.2010 Rovaniemellä koulutus aiheista ERP (Enterprise Resource Planning eli toiminnanohjausjärjestelmä), Business Intelligence ja Smart Business Networks.

Yksilölliset koulutukset:
Henkilöstön yksilölliset polut rakentuvat Oskari-kartoituksen ja esimiehen kanssa käytävän keskustelun perusteella. Yksilölliset koulutukset toteutetaan henkilökohtaistamisen periaatteella, jossa huomioidaan kumuloitava osaamisen vahvistaminen opetussuunnitelmaa tukevaan suuntaan.
Koulutussuunnittelussa huomioidaan myös mm. www.elive.fi verkoston kanssa tehtävä yhteistyö, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (TIEKE ry) asiantuntijuuden hyödyntäminen, Lapland Online 2013(TM) toiminta sekä kansallisen tason benchmarkkaus ammattikorkeakouluihin.

Opiskelijat eLVassa:
eLVa on huomioinut myös opiskelijat omassa toiminnassaan. eLVa on toiminut työharjoittelun 'työnantajana' kolmelle tietojenkäsittelyn opiskelijalle.
eLVa on tilannut myös kaksi opinnäytetyötä, työniminään: CRM filosofia ja CRM käyttöpolitiikka ja käyttöönotto RAMKissa.
Opiskelijoiden osallistaminen osana eLVan toimintaa tulee jatkumaan!

eLVa viestintä:
eLVa blogi on perustettu ja julkaistu 9.10.2009 blogger.com sivustolle. Tervetuloa tutustumaan ja kommentoimaan avoimeen foorumiin osoitteessa: http://elvablogi.blogspot.com/

Valtiontalouden tarkastusvirasto:
on julkaissut tarkastuskertomuksen (raportti): Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen. Tarkastuskertomuksessa todetaan, että yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistämishankkeiden rahoitusta on uudistettava. eLVa-hanke mainitaan tarkastuskertomuksessa. Rahoittajan edustaja Olli Pohjonen on kirjoittanut yhteistyössä RAMKin kanssa vastineen Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiin. Kirjoitettua vastinetta ja sen avaamia näkökulmia ei Valtiontalouden tarkastusvirasto ole tarkastuskertomuksessaan huomioinut. On myös hyvä havaita, että Valtiontalouden tarkastusviraston eLVaa koskeva raportti on kirjoitettu jo ennen kuin eLVan rahoituspäätös on myönnetty.

Raportti löytyy osoitteesta: http://www.vtv.fi/ajankohtaista/yritysten_liiketoiminnan_sahkoistamisen_edistamishankkeiden_rahoitusta_on_uudistettava.html
Rahoittajan kanssa käydyn keskustelun ja heiltä saamamme vahvistuksen perusteella, eLVa jatkaa toimintaansa alkuperäisen suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti.

Alkutalven tervehdyksin eLVasta,
Päivi, Mirva ja eLVa-operaattorit Hannele ja Tuija I.

21.10.2009

Liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseihin-seminaari Torniossa 14.-15.10.2009


Torniossa pidettiin 14.-15.10 liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseihin- seminaari. Aiheena oli miten liiketoiminnan sähköistymisen on vaikuttanut yritysten liiketoimintaprosesseihin ja CRM.
1. päivänä Venla Berg Innoman Oy:stä (kuvassa) aloitti kaksipäiväisen seminaarin koko päivän kestäneellä loistavalla esityksellä. Venla avasi hyvin esimerkkicasejen avulla, miten liiketoiminnan sähköistämisprosessi tulee toteuttaa. 1. päivä käytiin läpi suuresti toiminnanohjauksen näkökulmasta, joka avasi hyvin 2. päiväisen seminaarikokonaisuuden. Suuret kiitokset Venla!
2. päivä keskittyi CRM-järjestelmään ja asiakkuudenhallintaan yleisesti. Päivän aloitti Rovaniemen ammattikorkeakoulusta Pirkko Tervonen. Tämän jälkeen puheenvuoron pitivät Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta Anthony Okuogume, yritysinformanttina Pohjolan sanomista Juhani Himanka ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:ltä Timo Simell. Päivä päätettiin paneelikeskusteluun, johon osallistuivat: Pirkko Tervonen, Anthony Okuogume, Timo Simell, Timo Tolvanen (Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus), Juhani Himanka ja Vesa-Matti Tervonen (Lapin Habita Oy). Kokonaisuudessaan 2. päivä käsitteli loistavasti eri näkökulmista asiakkuudenhallintaa. Yhtenäisesti lähes kaikissa esityksissä tuli esille, kuinka asiakkuuden hallinta tulee toteuttaa strategialähtöisesti ei järjestelmälähtöisesti. Lisäksi esille nousi, kuinka järjestelmähankinnat tulee toteuttaa tarvelähtöisesti sekä järkiperusteisesti.
Seminaari oli kokonaisuudessaan onnistunut ja haluankin kiittää kaikkia puhujia loistavista puheenvuoroista sekä osallistujia aktiivisesta osallistumisesta.
Alla olevasta linkistä löydätte seminaarin esitysmateriaalit.


9.10.2009

eLVa julkaistu

Eli sivun julkaisussa onnistuttiin - yhdessä eLVa-operaattoreiden kanssa!
Antoisia kommentteja ja vuorovaikutushetkiä toivottaen Päivi HooVee

eLVa blogin julkaisupäivä!

Tänään kokoonnumme eLVa-operaattoreiden kanssa koko iltapäiväksi kestävään suunnittelutyökokoukseen. Yksi kokouksen tavoitteista on tämän eLVa blogin julkaisu. Hieman jännittää, mutta rohkeat rokan syövät.