1.7.2010

Lapland Online 2013™ 9.6.2010 Tervolassa - kunnassa, joka on täynnä myönteisiä mahdollisuuksia!

Kiitokset kaikille esiintyjille ja toimijoille mukana olosta 9.6.2010 Tervolasa pidettyyn Lapland Online 2013™ -tilaisuuteen ja toimijakokoukseen. Isäntänämme toimi Matti Alatalo Tervolan kunnan kehittämisyhtiöstä Riverbank Oy:stä. Matti oli kutsunut tilaisuuteen 3 mielenkiintoista esiintyjää alueelta.

Tilaisuuden avasi isännän oikeudella Matti, joka avasi meille meille Tervolan kunnan historiaa, elinkeinorakennetta, toimintaa ja tulevia tapahtumia.

Paikalle kutsutuista esiintyjistä ensimmäisenä ääneen pääsi Tuula Nyholm Team Botnia Oy:stä, joka kertoi Citybreak varausjärjestelmän selvitystyöstä. Citybreak on sähköinen varausjärjestelmä asiakkaille ja uusi myyntikanava yrityksille. Tuulan esityksen pääset katsomaan SlideSharesta alla olevasta linkistä.

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/ylapland-online-2013-ja-e-l-valapland-online-20132010-06092010-citybreak-selvitys-tervola

Kolmanneksi "estradille" asteli Tervolan kunnasta Hannele Karjalainen, joka kertoi VARIKON kehittämishankkeesta ja Tervolan yritysten sähköisestä viestinnästä, kaupankäynnistä ja toiminnasta sähköisessä mediassa. Hannelen esitykset:

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/ylapland-online-2013-ja-e-l-valapland-online-20132010-060920100609-varikon-kehittmishanke-tervola

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/ylapland-online-2013-ja-e-l-valapland-online-20132010-060920100609-tervolan-yritysten-shkinen-viestint-ja-kaupankynti

Lopuksi Hanna Kämäräinen Tervolan kunnasta esitteli TEEMA (Tervolalaisia elämyksiä matkailuun) -hanketta. TEEMA - hanke on tervolalaisille yrityksille suunnattu osallistava kehittämishanke. Hannan esitys ja TEEMa-esite:

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/ylapland-online-2013-ja-e-l-valapland-online-20132010-060920100609-lapland-online-teema-hanke

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/ylapland-online-2013-ja-e-l-valapland-online-20132010-0609teema-esite

Lapland Online 2013™ toimijakokouksessa käsittelimme mm. Lapin sähköinen kauppapaikka -seminaarin järjestämistä ja Lapland Online 2013™ viestintää.

Seuraava Lapland Online 2013™ tilaisuus ja toimijakokous suunniteltiin pidettäväksi Rovaniemellä 15.10.2010 klo 13-16. Tarkempi paikka ja isäntä ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoa tilaisuudesta ja toimijakokouksesta tulee syksyllä tähän blogiin.

Lapland Online 2013™ toimijoiden ja eLVa-projektin puolesta toivotan kaikille aurinkoista ja leppoista kesää!

28.5.2010

Lapland Online 2013™-verkosto - Mitä tämä tarkoittaa?

Oletko tehnyt ostoksia verkkokaupassa? Joko sinulla on sopimus e-laskuista? Milloin olet viimeksi vieraillut Lappi.fi-portaalissa?

Yrityksen ja organisaation näkökulmasta nämä kysymykset merkitsevät käyttäjäystävällisten sähköisten palvelujen tuottamista niin asiakkaille kuin yritysten ja organisaatioiden sisäisiin tarpeisiin. Kehittämistyössä on mukana Lapland Online 2013™ -verkosto, jota Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK) koordinoi. Lapland Online 2013™ on verkosto, jossa korkeakoulut, kunnat, viranomaiset ja yritykset tekevät yhteistyötä sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamiseksi. Yhteistyöllä ja joukkuepelaamisella vahvistetaan toimijoiden välistä avoimuutta ja tietoisuutta toistensa rooleista tässä Lapin maakunnalle tärkeässä kehitystyössä. Toimintaa voisikin kuvata metaforalla: Nyt on siirretty kaikki lapiot yhteiselle hiekkalaatikolle.

Lapland Online 2013™ toiminnan keskeinen ajatus on saattaa ICT (tieto- ja viestintäteknologia) yritysten menestystekijäksi. Toiminta tukee julkisten ja yksityisten palvelujen ja liiketoiminnan sähköistämistä, niitä edistäviä hankkeita ja muita kehittämistoimenpiteitä.

Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen eLVa-projekti

Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (KTAMK) yhteistyössä toteuttama eLVa-projekti (sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen) on osa Lapland Online 2013™-kokonaisuutta. eLVa-projekti vahvistaa ammattikorkeakoulujen henkilöstön sähköisen liiketoiminnan osaamista. Henkilöstön osaamisen vahvistamisen keskeisenä tavoitteena on varmistaa opiskelijan osaaminen ja asiantuntijaksi kehittyminen. Nämä yhdessä ovat vahvistamassa ja varmistamassa tietopääoman jäämistä Lappiin.

Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamista on toteutettu ristiin pölyttäen ja yli toimialarajojen. Yhteisiä, kaikille avoimia ICT-aiheisia koulutusseminaareja ja -iltoja ovat järjestäneet mm. Rovaniemen Kehitys Oy ja Lapin ammattikorkeakoulut. Parhaillaan ammattikorkeakoulujen henkilöstö syventää mm. Internet-markkinoinnin ja sen uusimpien työvälineiden osaamista. eLVa-projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lapin ELY-keskus ja Tekes

Lapin ELY-keskus tuo Tekesin palvelut maakuntaan. Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma on mukana sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä. Se tuottaa tietoa ja järjestää tilaisuuksia, joissa osanottajat tapaavat toisiaan yhteistoiminnan kehittämisen merkeissä.

Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma rahoittaa tutkimus- ja yrityshankkeita, joissa kehitetään sähköistä liiketoimintaa. Ohjelmassa on rahoitettu mm. Lapin yliopiston organisaatioverkostojen tutkimusta, joka tuottaa tietoa matkailuyritysten verkostojen kehittämiseen. Ohjelmassa mukana olleiden lappilaisten yritysten hankkeissa on ollut keskeisessä sijassa sähköistä liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittäminen. Lapin ELY-keskus tarjoaa myös tuettuja asiantuntijapalveluita ja avustusmuotoista rahoitusta yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Haaga-Perhon laadunkehittämisohjelmat

Haaga-Perho on palvelualojen ja asiantuntijaorganisaatioiden kehittämiskumppani. Haaga-Perho toteuttaa Laatutonni -laadunkehittämisohjelmia valtakunnallisesti niin yritys- kuin aluetasolla. Haaga-Perhon toiminnan tavoitteena on Lapland Online 2013™ -verkostossa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa etsiä alueen asiakkaiden osaamisen vahvistamiseksi mahdollisimman kohdennettuja palveluja.

Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus

Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus tukee ja edistää Kemi – Tornio - Haaparanta alueen markkinointia ja edunvalvontaa, elinkeinojen kehittämistä, kansainvälistymistä sekä palvelutoimintaa kuntien vapaaehtoisella yhteistyöllä yhteistoiminnassa viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Toiminnan tavoitteena on parantaa alueen kilpailukykyä, joka käytännössä tarkoittaa kaupunkiseudun tekemistä houkuttelevaksi pääomalle, tiedolle, työpaikkoja luoville yrityksille ja osaavalle työvoimalle. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus toteuttaa yritysten toimintaedellytyksiä parantavia kehittämishankkeita, joissa useassa tavoitellaan myös ICT:n hyödyntämisen kautta saavutettavaa kilpailuetua.

Rovaniemen Kehitys Oy yrittäjän tukena

Rovaniemen Kehitys Oy neuvoo ja auttaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia liiketoiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Menestyvä liiketoiminta sisältää nykyaikaisten työvälineiden ja ohjelmien hallinnan sekä tietoisuuden ICT:n mahdollisuuksista yrityksen liiketoiminnassa. Näistä lähtökohdista Rovaniemen Kehitys Oy on järjestänyt useita ICT-aiheisia seminaareja ja työpajoja. Seminaareissa ja työpajoissa on esitelty keinoja, joilla yritykset voivat hyödyntää ICT:aa osana oman yrityksen toimintaa ja verkostoitumista. Vuoden 2009 lopussa valmistunut Sähköisen kaupankäynnin kehittämissuunnitelma on hyödynnettävissä seudun eri toimijoille tulevaisuutta suunniteltaessa.

Lapin Markkinointi Oy

Lapin Markkinointi Oy on Lapin kuntien omistama matkailun palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio, joka koordinoi Lapin matkailun kansainvälistä markkinointia Lapin matkailustrategian 2007–2010 mukaisesti. Lapin Markkinointi Oy kannustaa lappilaista matkailuelinkeinoa sähköiseen liiketoimintaan mm. portaalinsa kautta.

Lapin maakuntaportaali Lappi.fi

Lapin liiton Lapin maakuntaportaali Lappi.fi tarjoaa kokonaisvaltaisesti tietoa Lapista, organisaatiorajoista riippumatta. Se palvelee niin Lapin asukkaita, kuin yrittäjiä, opiskelijoita, Lappiin muuttajia ja matkailijoitakin. Lappi.fi on yhteinen markkinointi- ja viestintäkanava Lapin toimijoille, minkä lisäksi se mm. pyrkii tukemaan sähköisen asioinnin kehittymistä Lapissa. Lappi.fi rakennettiin ja kehittyy edelleen Lapin maakuntaportaalin toteutushankkeessa, joka on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta.

Yhteenveto

Artikkeli ja Lapland Online 2013™ toiminnan yleinen kuvaus on kirjoitettu Rovaniemen ammattikorkeakoulun eLVa-projektin toimesta. Kirjoittajia ovat Päivi Hanni-Vaara (eLVa-projektipäällikkö), Hannele Niemi (tradenomikoulutusohjelman koulutuspäällikkö) ja Tuija Ilmivalta (lehtori). Lapland Online 2013™-verkoston toimijat ovat omalta osaltaan kuvanneet rooliaan ja yhteistyötään verkostossa.

27.5.2010

Kutsu: Lapland Online 2013 7 tapaamiseen 9.6.2010

KUTSU

"ICT yritysten menestystekijäksi" on Lapin maakunnan Lapland Online 2013™ hankekokonaisuuden slogan. Tämä lause sisältää ydinajatuksen, jonka mukaisesti Lapland Online 2013™ toimijat toimivat - kukin omalla sarallaan, omaa kohderyhmäänsä palvellen ja toimintaa yhdessä kehittäen.

Aihe:
Lapland Online 2013™ tilaisuus ja toimijakokous
Paikka:
Tervolan kunnanvirasto, Valtuustosali, Keskustie 81, 95300 Tervola
Isäntä:
Riverbank Oy, Matti Alatalo
Aika:
Keskiviikko 9.6.2010 klo 13.00–16.00

klo 13.00 – 15.00 Lapland Online 2013™ tilaisuuteen ovat tervetulleita Lapland Online 2013™ toimijat ja jokainen ICT aiheesta kiinnostunut.

Ohjelma:
”Tervetuloa Tervolaan”, toivottaa Matti Alatalo, Riverbank Oy:stä
Tilaisuus aloitetaan kahvilla ja suolaisella piirakalla.

Tuula Nyholm, Team Botnia Oy:stä esittelee Citybreak varausjärjestelmän yritysten sähköisenä kauppapaikkana

Hannele Karjalainen, Varikon kehittämishankkeesta avaa Tervolan yritysten sähköistä viestintää ja kaupankäyntiä sekä paikallisten yritysten toimintaa sosiaalisessa mediassa.

Hanna Kämäräinen, projektipäällikkö TEEMA hankkeesta esittelee osallistavaa kehittämishanketta, joka on suunnattu tervolalaisille yrityksille

klo 15.00–16.00 Lapland Online 2013™ toimijakokous. Toimijakokoukseen ovat tervetulleita kaikki Lapland Online 2013™ toimijat.

Toivomme, että välität tietoa eteenpäin asiasta kiinnostuneille. Ilmoittautumiset viimeistään pe 4.6.2010 mirva.tapaninen@ramk.fi

20.5.2010

Jälkilöylyt: Tuoretta tietoturvaa - tervetuloa ensiapuun! -seminaarista

Kiitokset kaikille 12.5.2010 Tuoretta tietoturvaa -seminaariin osallistuneille!

Seminaariaamun aloitimme yhteisillä aamukahveilla. Kahvikupposen jälkeen siirryimme Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) auditorioon, jossa seminaariin osallistujat toivotettiin tervetulleiksi kahden Päivin sanoin. Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) Palvelualojen eLVa-projektipäällikkö Päivi Hanni-Vaara esitteli itsensä ja eLVa-koulutussuunnittelija Mirva Tapanisen seminaarin puuhanaisina.

Seminaarin viralliset tervetuliais-sanat lausui RAMKin Palvelualojen toimialajohtaja Päivi Mastosaari. Tervehdyksessä Päivi kuvasi tietoturvaa monialaiseksi ja -tahoiseksi aihepiiriksi. Yksi seminaarin tavoitteita oli saattaa osallistujat pohtimaan tietoturvaa monesta näkövinkkelistä. Toinen tärkeä seikka korostui otsikon mukaisesti ensiavussa. Seminaarin tavoitteena oli tarjota ensitietoa tietoturvaan liittyen.

I ensiapu: Aaro "Are" Hallikainen, CISSP, Finnsecurity ry: Tietoturvallisuus osana organisaation kokonaisturvallisuutta. Aren värikäs ja vauhdikas esiintyminen oli hauska ja konkreettinen. Are avasi yrityksiin kohdentuvaa rikosturvallisuutta mm. turvallisuustutkimusten kautta. Esityksessä korostui tiedon suojaamiseen, sen luokitteluun ja käytettävyyteen liittyviä seikkoja. Perehdy tarkemmin Aren esityksen sisältöön alla olevassa Slide Sharessa.

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/aaro-hallikainen-tietoturvallisuus-osana-organisaation-kokonaisturvallisuutta-120510ramk

II ensiapu: Martti Kemppainen, tietojenkäsittelyn lehtori, RAMK: Verkkotietoturvaviidakossa. Martin esitys keskittyi tarkastelemaan pk-yritysten tietoturvaa mm. tietoturva-faktojen ja turva-askeleiden avulla. Martti nosti esiin Rovaniemen roolin mahdollisena Suomen Tietoturvan mekkana. Edellytykset tähän voisi mahdollisesti luoda mm. turva-alan tavoitteellinen ja kv-koulutus. Martti hauskuutti yleisöä havainnollisella esimerkillä laitteiston kestävyydestä tipauttamalla kannettavan vesivatiin. Yksi tärkeä tietoturvanäkemys tämäkin.

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/martti-kemppainen-verkkotietoturvaviidakossa-120510ramk

III ensiapu: Mikko Manninen, projektipäällikkö, KTAMK Mopaali-projekti: Verkkoviestinnän nettiketti - miten toimit ja kirjoitat? Mikko kuvasi esityksessään havainnollisesti netin ja sosiaalisen median viestinnän etikettiin liittyviä seikkoja. Viestijän tulee käyttää toiminnassaan mm. maalaisjärkeä, miettiä yksityisen minän ja työelämän minän rajausta sekä heittää turha pönötys eli liiallinen virallisuus nurkkaan.

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/mikko-manninen-verkkoviestinnan-nettiketti-120510ramk

IV ensiapu: Petteri Järvinen, tietoturva-asiantuntija, Petteri Järvinen Oy: Ajankohtaista ja katsauksia tietoturvaan - turvauhkat, tietohallinto, tietosuoja. Petterin esityksellä otettiin Rovaniemi haltuun iLinc etäyhteyden avulla. Kuulolla olivat MTI:n auditorion seminaariväen lisäksi Lapin ammattiopiston Kairatien toimipiste Jyrki Niskasen johdolla. Petterin esitys herätti pohtimaan tietohallintoa kokonaisuutena ja toisaalta yksilön roolia siinä. Petteri kyseenalaisti virustorjuntaohjelmien käytön. Hän korosti virustorjuntaa seikoilla, jotka liittyvät mm. rajoitettuihin käyttöoikeuksiin, palomuuriin, päivitysten ylläpitoon ja omaan varovaisuuteen. Petterin esitystä tukivat mainiot Case-esimerkit, jotka auttoivat aiheen seurantaa ja käytäntöön peilaamista.

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/petteri-jarvinen-tietoturva-ja-tietosuoja-120510ramk

20.4.2010

Internet-markkinointi myynnin apuna - tule ensiapuun!

Rovaniemen ammattikorkeakoulun Palvelutoiminta tarjoaa koulutusta

INTERNET-MARKKINOINTI MYYNNIN APUNA - TULE ENSIAPUUN!

Aika: 12.-13.10.2010, klo 9.00–16.00.
Lähipäivät pidetään MTI/RAMK Viirinkankaan kampuksella, Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi.

Koulutus on tarkoitettu kaikille myynnin ja markkinoinnin tehtävissä toimiville ja kehittäjille.
Osallistujalta toivotaan työkokemusta em. tehtävistä.

Koulutus antaa perustietoa myynnistä ja markkinoinnista käytännönläheisesti helposti pureksittavassa muodossa. Koulutuksen aikana tutustutaan konkreettisesti tärkeimpiin työkaluihin, joita markkinoinnin ja myynnin parissa työskentelevä oppii soveltamaan oman yrityksensä/organisaationsa sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on syventää sähköiseen liiketoimintaan liittyvää osaamista ja esitellä myös monia onnistuneita käytännön esimerkkejä yritysmaailmasta. Koulutuksen toteuttaa Rovaniemen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Kouluttajana toimii Ilkka Kauppinen Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:stä. Ilkka Kauppinen on Suomen johtavia sähköisen liiketoiminnan asiantuntijoita ja kouluttajia. http://matkailumarkkinointi.blogspot.com/

Koulutus on kaksipäiväinen. Päivien aikana on luennointia, keskustelua ja aiheeseen liittyviä tietoiskuja. Koulutuksessa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja työskennellään verkossa.

Hinta: 295 €/osallistuja (alv 0 %). Osallistujamäärä 15–20 henkilöä.
(koulutusmateriaali sähköisessä muodossa).

Ilmoittautuminen:
Sitovat ilmoittautumiset 24.9.2010 mennessä RAMKin Palvelutoiminnan nettisivuilla http://www.ramk.fi/?deptid=10087, tai sähköpostitse anna.arvola@ramk.fi.

Ilmoittautumistiedot: Osallistuja(t), yrityksen/organisaation nimi ja y-tunnus, yrityksen/organisaation toimiala, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelin, s-posti, (Internet-sivut). Mainitse laskutusosoite, mikäli eri kuin yrityksen/organisaation käyntiosoite. Maksuehto 14 pv ilmoittautumisesta, kuitenkin viimeistään 24.9.2010. Peruutuskulut 27.9.2010 alkaen ovat 100 %. Pidätämme oikeuden järjestäjästä riippumattomiin muutoksiin.

Lisätietoja:
Osallistuja saa koulutuksesta todistuksen.

Anna Arvola, Puh. 020 798 5706 anna.arvola@ramk.fi, www.ramk.fi/palvelutoiminta
Ilkka Kauppinen, ilkka.kauppinen@matkailumarkkinointi.com


Toivomme, että viette koulutusviestiä eteenpäin yrityksessänne tai organisaatiossanne.

19.4.2010

Kutsu: Tuoretta tietoturvaa - tervetuloa ensiapuun!

Tuoretta tietoturvaa - tervetuloa ensiapuun!

Aika: keskiviikko 12.5.2010 klo 8.30–14.00
Paikka: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI), Viirinkankaan kampus, Auditorio, Viirinkankaantie 1, Rovaniemi (käynti Viirinkankaantien puolelta)
Järjestäjä: eLVa-projekti (sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen)

Seminaarin ohjelma:

8.30-8.50 Aamukahvit, Ravintola Hilla

9.00-9.10 Päivi Mastosaari, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Palvelualat vs. toimialajohtaja
Tervetuloa

9.10–10.00 Aaro Hallikainen CISSP, Finnsecurity ry
Tietoturvallisuus osana organisaation kokonaisturvallisuutta

10.00–10.10 Happihyppely

10.10–10.40 Martti Kemppainen, tietojenkäsittelyn lehtori Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Verkkotietoturvaviidakossa

10.45–11.15 Mikko Manninen, projektipäällikkö Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Verkkoviestinnän nettiketti - miten toimit ja kirjoitat?

11.15–12.15 Lounas, Ravintola Hilla (omakustanteinen)

12.15–14.00 Petteri Järvinen, Petteri Järvinen Oy
Ajankohtaista ja katsauksia tietoturvaan: turvauhkat, tietohallinto, tietosuoja

Projektista:
eLVa on projekti Lapland Online 2013™ hankekokonaisuudessa. Lapland Online™ on useiden eri toimijoiden ja projektien muodostama kokonaisuus, jonka tavoitteena on tehdä ICT:stä yritysten menestystekijä Lapin maakunnassa.

eLVa-projekti on Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteuttama sähköisen liiketoiminnan (e-liiketoiminta) osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma kohderyhmänään Lapin korkeakoulujen henkilöstö.

Tuoretta tietoturvaa – tervetuloa ensiapuun seminaariin on vapaa pääsy. Toivomme, että välität tietoa eteenpäin asiasta kiinnostuneille.

Ilmoittautumiset 7.5.2010 mennessä
Mirva Tapaninen
sähköposti: mirva.tapaninen@ramk.fi
puh. 020 798 5766

11.3.2010

Hei,

Perjantaina 26.2.2010 pidimme RAMKissa varsin monialaisen yhteistyökokouksen eLVa-Projektin ja Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) SLOK (Sähköisen liiketoiminnan osaamisen kehittäminen)-projektin kesken. Meillä oli erittäin mukava palaveri, jossa käytiin vilkasta keskustelua.

Keskustelimme mm. sähköisestä liiketoiminnan koulutuksesta niin matkailun, liiketalouden kuin sosiaali- ja terveyspuolen alalla. Sähköinen liiketoiminta on kuitenkin tätä päivää ja tulevaisuutta, jonka vuoksi se pitäisi saada näkymään kaikkialla yli koulutusohjelmarajojen. Vaikka peli on nyt avattu on haasteita vielä edessä. Mihin keskitytään? Mitä osaamista tarvitaan ja vahvistetaan? Kuinka nopeasti kaikki muuttuu?

Haasteista huolimatta työ etenee. Ei muuta kuin tuulta päin. Yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella selviää monesta karikosta.

eLVa-projektin esityksen löydät tästä linkistä:
http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/ylapland-online-2013-ja-e-l-vatyryhmtapaamisetkaj-amk2010-0226-e-l-va-lapland-online-2013tm

Kiitokset Mikalle kun tulit Kajaanista asti meitä tapaamaan sekä kaikille yhteistyökokoukseen osallistuneille.

Aurinkoista kevättä eLVasta!

9.3.2010

ERP -aamupäiväseminaari ja työpaja

24.2.2010 eLVa-projekti toteutti ERP -aamupäiväseminaarin ja työpajan. Aamupäivällä asiantuntijoina olivat Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksesta (Tieke ry) Martti From ja e-Devel Ky:stä Timo Tolvanen.

Martti ja Timo avasivat ERP-toiminnanohjausjärjestelmän merkityksen yrityksen liiketoiminnassa ja sen eri prosesseissa. He kertoivat myös miksi ERP kannattaa ottaa käyttöön ja mitä hyötyä siitä yritykselle on.

Iltapäivällä olimme ERP-työpajassa, jossa pääsimme Timon johdolla kokeilemaan Opiferus toiminnanohjausjärjestelmää. Työpaja oli hyvä jatkumo, aamupäivän teoriaosuuden jälkeen pääsimme itse kokeilemaan toiminnanohjausjärjestelmää käytännössä.

Palaute koulutuspäivästä oli varsin hyvä, keskiarvon ollessa n. 4:n luokkaa. Esiintyjien asiantuntemus sai kehuja, samoin kuin tilaisuuden onnistuminen kokonaisuutena.

Martin ja Timon esityksiä pääset katsomaan alla olevasta linkistä.Kiitokset vielä kerran Martille ja Timolle sekä tietenkin osallistuneille onnistuneesta päivästä!

23.2.2010

Lapland Online 2013(TM) aamiaisseminaari "Sosiaalisen median työpaja - ammattikorkeakoulusta kaveri?" 19.2.2010

Tervehdys,

Kiitokset kaikille osallistuneille ja esiintyjille "Sosiaalisen median työpaja - ammattikorkeakoulusta kaveri?" Lapland Online 2013 -aamiaisseminaarissa Rovaniemellä 19.2.2010. Päivä meni oikein mukavasti ja herätti keskustelua.

Tilaisuus alkoi klo 8.30 aamupalalla ja klo 9.00 päästiin itse asiaan. Tilaisuuden avasivat Päivi Hanni-Vaara/RAMK ja Tomi Sipola/KTAMK, jonka jälkeen esiteltiin Lappilaisten korkeakoulujen monialaisia palveluja. Ensimmäisenä estradille pääsi RAMKista Lahja Karjalainen kehityspäällikkö tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Hän kertoi varsin monimuotoisesta aiheesta: "Sähköinen liiketoiminta koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa."

Lahjan ja muiden esiintyjien esitykset löytyvät alla olevasta linkistä:
Seminaaria jatkoi KTAMKista Jaana Koivuranta, Yrjö Koskenniemi ja opiskelija Jenni Lounela. Jaana esitteli KTAMKin tietojenkäsittelyn koulutusohjelman. Yrjö ja Jenni kertoivat Lönnrot-projektista. Oli mukavaa, että paikalla oli myös opiskelija kertomassa opiskelijoiden roolista.

Happihyppelyn jälkeen esiteltiin 10 minuutin kaveri-insertit.

Aarre Jortikka RAMKista esitteli tradenomi Tuomas Tolpin opinnäytetyön: Hakukoneoptimoidun web-sivuston suunnittelu ja tuottaminen.

Anna Arvola RAMKin Palvelualojen Palvelutoiminnasta kertoi, minkälaisia palveluja ammattikorkeakoulut voivat yrityksille tarjota. Case-esimerkkinä oli RAMKin Palvelualojen isolle Lappilaiselle organisaatiolle räätälöity työvälineohjelmakoulutus.

Jaana Koivuranta KTAMKista esitteli KTAMKissa tehdyn opinnäytetyön: Ymmärtääkö lääkäri potilasta? - terveydenhuoltoalan globaali käännösjärjestelmä mobiilipäätteille. Työn ovat tehneet Liisa Koivisto, Pekka Ruuska ja Marko Valvio. Työtä on jatkettu Octopus-kilpailussa ja mukaan liittyi Jaakko-Juhana Oikkonen. Työ voitti Octopus-kilpailun v. 2009.

Viimeisenä mutta ei vähäisempänä inserttinä äänessä oli KTAMKista Mikko Manninen, joka esitteli Mopaali-projektia.

Kaveri-inserttien jälkeen pääsimme Sosiaalisen median työpajaan, jonka piti Mikko Manninen. Työpaja toteutettiin Opera-menetelmällä, jossa pohdittiin porukalla mikä estää yrityksiä käyttämästä sosiaalisen median työkaluja. Perusteluina voivat olla esim. resurssien puute, taitojen puute, sosiaalisen median merkityksen ymmärtäminen ja siitä johtuen asiaa ei nähdä tärkeänä, ei ole tietoa eri mahdollisuuksista, työroolin ja yksityiselämän roolin sekoittuminen voi hämmentää, läpinäkyvyys voi tuntua vieraalta, sosiaalisen median kautta tulevan tiedon määrän hallinta voi olla vaikeaa.

Lounaan jälkeen pidimme Lapland Online 2013(TM) toimijoiden kokouksen, jossa käsittelimme mm. Lapland Online 2013(TM) viestintää.

Seuraava Lapland Online 2013(TM) tilaisuus ja toimijakokous pidetään 21.5.2010. Tilaisuuden isäntä ja paikka on vielä auki. Tiedotamme asiasta lisää tässä blogissa.

20.2.2010

ERP-seminaari 24.2.2010 Rovaniemellä

KUTSU

eLVa-projektin seminaari 24.2.2010
ERP (Enterprise Resource Planning) - toiminnanohjausjärjestelmä

Aika:
Keskiviikko 24.2.2010 klo 8.30–16.00

Paikka:
Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Rantavitikan kampus, Jokiväylä 11 B, Rovaniemi

Seminaarin ohjelma:
8:30–9.00
Kahvitarjoilu, Ravintola Tekuila, Rantavitikan kampus
9.00
B167, Tervetuloa!
eLVa Hannele Niemi / Mirva Tapaninen, RAMK
9:05-12.00
B167,
Asiantuntija, Timo Tolvanen, e-Devel Ky, Tornio
Asiantuntija, Martti From, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Helsinki
· ERP-järjestelmän toiminnan perusteet
· liiketoimintaprosessien integraatio
· liiketoimintaprosessien suunnittelu ja mallinnus
12.00–13.00
Lounas, Ravintola Tekuila (omakustanteinen)
13.00–16.00
A214,
Asiantuntija, Timo Tolvanen, e-Devel Ky, Tornio
· roolit ja tehtävät liiketoimintaprosesseissa
· tilaus-toimitusprosessiharjoitus ERP-järjestelmässä

Hankkeesta:
eLVa on projekti Lapland Online 2013™ hankekokonaisuudessa. Lapland Online™ on useiden eri toimijoiden ja hankkeiden muodostama kokonaisuus, jonka tavoitteena on tehdä ICT:stä yritysten menestystekijä Lapin maakunnassa. Rovaniemellä 28.8.2009

eLVa – hanke on Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteuttama sähköisen liiketoiminnan (e-liiketoiminta) osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma kohderyhmänään Lapin korkeakoulujen henkilöstö.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Toivomme, että välität tietoa eteenpäin asiasta ja seminaarista kiinnostuneille.

Ilmoittautumiset seminaariin 22.2.2010 mennessä:
mirva.tapaninen@ramk.fi
puh. 020 798 5766

Tervetuloa!

9.2.2010

Sosiaalisen median työpaja - ammattikorkeakoulusta kaveri?

TERVETULOA!

"ICT yritysten menestystekijäksi" on Lapin maakunnan Lapland Online 2013™ hankekokonaisuuden slogan. Tämä lause sisältää ydinajatuksen, jonka mukaisesti Lapland Online 2013™ toimijat toimivat kukin omalla sarallaan, omaa kohderyhmäänsä palvellen ja toimintaa yhdessä kehittäen.

Lapland Online 2013™-verkosto järjestää Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (KTAMK) isännöimänä aamiaisseminaarin Rovaniemellä aiheena:

Aihe:

”Sosiaalisen median työpaja - ammattikorkeakoulusta kaveri?” ja lappilaisten ammattikorkeakoulujen monialaiset palvelut

Aika:

perjantai 19.2.2010 klo 8.30–14.30

Paikka:

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI), Viirinkankaan kampus, Auditorio, Viirinkankaantie 1, Rovaniemi

Isäntä:

Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK), eLVa-projektipäällikkö Päivi Hanni-Vaara

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (KTAMK), eLVa-koordinaattori Tomi Sipola

Ohjelma:

klo 08.30–09.00 Aamiainen, ravintola Hilla

klo 09.00–10.00 Tervetuloa & lappilaisten ammattikorkeakoulujen monialaiset palvelut, Auditorio

klo 10.10–10.50 10-minuutin kaveri-insertit, Auditorio

klo 11.00–12.00 Sosiaalisen median työpaja, Mopaali-hanke (luokka 206)

klo 12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen)

klo 13.00–14.30 Toimijakokous, Lapland Online 2013™ toimijat (luokka 146)

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Toivomme, että välität tietoa eteenpäin aktivointitilaisuudesta ja seminaarista kiinnostuneille.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen viim. 17.2.2010 sähköpostilla: mirva.tapaninen@ramk.fi

Lisätietoja: Mirva Tapaninen, puhelin 020 798 5766.

7.1.2010

Lapland Online 2013 päivä 19.2.2010 ammattikorkeakoulujen isännöimänä


Toivotamme Menestystä Uuteen Vuoteen 2010!

eLVa-operaattorit Hannele, Tuija, Mirva ja Päivi kokoontuivat heti loppiaisen jälkeen torstaina suunnittelemaan 19.2.2010 pidettävää Lapland Online 2013 aktivointitilaisuutta.

Lapland Online 2013 päivän isännöintivuoro on tällä kertaa Lapin ammattikorkeakouluilla eli RAMKilla ja KTAMKilla.

Tilaisuus pidetään Rovaniemellä. Paikka vahvistetaan myöhemmin. Alustava aikataulusuunnitelma on seuraava:

klo 9.00-12.00, Monipuolinen katsaus sähköiseen liiketoimintaan (yleisölle)
klo 12.00-13.00, Lounas (omakustanteinen)
klo 13.00-14.30, Lapland Online 2013 toimijoiden kokous

Varaa päivä kalenteriisi.
Tiedossa on simulaatioita, työpajaa, inserttejä ym.


Hyrrrrrisevin pakkas-terveisin, Päivi ja Mirva eLVasta
Kuva: koiranputki pakkasessa (C) Päivi Hanni-Vaara