28.5.2010

Lapland Online 2013™-verkosto - Mitä tämä tarkoittaa?

Oletko tehnyt ostoksia verkkokaupassa? Joko sinulla on sopimus e-laskuista? Milloin olet viimeksi vieraillut Lappi.fi-portaalissa?

Yrityksen ja organisaation näkökulmasta nämä kysymykset merkitsevät käyttäjäystävällisten sähköisten palvelujen tuottamista niin asiakkaille kuin yritysten ja organisaatioiden sisäisiin tarpeisiin. Kehittämistyössä on mukana Lapland Online 2013™ -verkosto, jota Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK) koordinoi. Lapland Online 2013™ on verkosto, jossa korkeakoulut, kunnat, viranomaiset ja yritykset tekevät yhteistyötä sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamiseksi. Yhteistyöllä ja joukkuepelaamisella vahvistetaan toimijoiden välistä avoimuutta ja tietoisuutta toistensa rooleista tässä Lapin maakunnalle tärkeässä kehitystyössä. Toimintaa voisikin kuvata metaforalla: Nyt on siirretty kaikki lapiot yhteiselle hiekkalaatikolle.

Lapland Online 2013™ toiminnan keskeinen ajatus on saattaa ICT (tieto- ja viestintäteknologia) yritysten menestystekijäksi. Toiminta tukee julkisten ja yksityisten palvelujen ja liiketoiminnan sähköistämistä, niitä edistäviä hankkeita ja muita kehittämistoimenpiteitä.

Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen eLVa-projekti

Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (KTAMK) yhteistyössä toteuttama eLVa-projekti (sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen) on osa Lapland Online 2013™-kokonaisuutta. eLVa-projekti vahvistaa ammattikorkeakoulujen henkilöstön sähköisen liiketoiminnan osaamista. Henkilöstön osaamisen vahvistamisen keskeisenä tavoitteena on varmistaa opiskelijan osaaminen ja asiantuntijaksi kehittyminen. Nämä yhdessä ovat vahvistamassa ja varmistamassa tietopääoman jäämistä Lappiin.

Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamista on toteutettu ristiin pölyttäen ja yli toimialarajojen. Yhteisiä, kaikille avoimia ICT-aiheisia koulutusseminaareja ja -iltoja ovat järjestäneet mm. Rovaniemen Kehitys Oy ja Lapin ammattikorkeakoulut. Parhaillaan ammattikorkeakoulujen henkilöstö syventää mm. Internet-markkinoinnin ja sen uusimpien työvälineiden osaamista. eLVa-projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lapin ELY-keskus ja Tekes

Lapin ELY-keskus tuo Tekesin palvelut maakuntaan. Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma on mukana sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä. Se tuottaa tietoa ja järjestää tilaisuuksia, joissa osanottajat tapaavat toisiaan yhteistoiminnan kehittämisen merkeissä.

Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma rahoittaa tutkimus- ja yrityshankkeita, joissa kehitetään sähköistä liiketoimintaa. Ohjelmassa on rahoitettu mm. Lapin yliopiston organisaatioverkostojen tutkimusta, joka tuottaa tietoa matkailuyritysten verkostojen kehittämiseen. Ohjelmassa mukana olleiden lappilaisten yritysten hankkeissa on ollut keskeisessä sijassa sähköistä liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittäminen. Lapin ELY-keskus tarjoaa myös tuettuja asiantuntijapalveluita ja avustusmuotoista rahoitusta yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Haaga-Perhon laadunkehittämisohjelmat

Haaga-Perho on palvelualojen ja asiantuntijaorganisaatioiden kehittämiskumppani. Haaga-Perho toteuttaa Laatutonni -laadunkehittämisohjelmia valtakunnallisesti niin yritys- kuin aluetasolla. Haaga-Perhon toiminnan tavoitteena on Lapland Online 2013™ -verkostossa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa etsiä alueen asiakkaiden osaamisen vahvistamiseksi mahdollisimman kohdennettuja palveluja.

Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus

Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus tukee ja edistää Kemi – Tornio - Haaparanta alueen markkinointia ja edunvalvontaa, elinkeinojen kehittämistä, kansainvälistymistä sekä palvelutoimintaa kuntien vapaaehtoisella yhteistyöllä yhteistoiminnassa viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Toiminnan tavoitteena on parantaa alueen kilpailukykyä, joka käytännössä tarkoittaa kaupunkiseudun tekemistä houkuttelevaksi pääomalle, tiedolle, työpaikkoja luoville yrityksille ja osaavalle työvoimalle. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus toteuttaa yritysten toimintaedellytyksiä parantavia kehittämishankkeita, joissa useassa tavoitellaan myös ICT:n hyödyntämisen kautta saavutettavaa kilpailuetua.

Rovaniemen Kehitys Oy yrittäjän tukena

Rovaniemen Kehitys Oy neuvoo ja auttaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia liiketoiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Menestyvä liiketoiminta sisältää nykyaikaisten työvälineiden ja ohjelmien hallinnan sekä tietoisuuden ICT:n mahdollisuuksista yrityksen liiketoiminnassa. Näistä lähtökohdista Rovaniemen Kehitys Oy on järjestänyt useita ICT-aiheisia seminaareja ja työpajoja. Seminaareissa ja työpajoissa on esitelty keinoja, joilla yritykset voivat hyödyntää ICT:aa osana oman yrityksen toimintaa ja verkostoitumista. Vuoden 2009 lopussa valmistunut Sähköisen kaupankäynnin kehittämissuunnitelma on hyödynnettävissä seudun eri toimijoille tulevaisuutta suunniteltaessa.

Lapin Markkinointi Oy

Lapin Markkinointi Oy on Lapin kuntien omistama matkailun palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio, joka koordinoi Lapin matkailun kansainvälistä markkinointia Lapin matkailustrategian 2007–2010 mukaisesti. Lapin Markkinointi Oy kannustaa lappilaista matkailuelinkeinoa sähköiseen liiketoimintaan mm. portaalinsa kautta.

Lapin maakuntaportaali Lappi.fi

Lapin liiton Lapin maakuntaportaali Lappi.fi tarjoaa kokonaisvaltaisesti tietoa Lapista, organisaatiorajoista riippumatta. Se palvelee niin Lapin asukkaita, kuin yrittäjiä, opiskelijoita, Lappiin muuttajia ja matkailijoitakin. Lappi.fi on yhteinen markkinointi- ja viestintäkanava Lapin toimijoille, minkä lisäksi se mm. pyrkii tukemaan sähköisen asioinnin kehittymistä Lapissa. Lappi.fi rakennettiin ja kehittyy edelleen Lapin maakuntaportaalin toteutushankkeessa, joka on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta.

Yhteenveto

Artikkeli ja Lapland Online 2013™ toiminnan yleinen kuvaus on kirjoitettu Rovaniemen ammattikorkeakoulun eLVa-projektin toimesta. Kirjoittajia ovat Päivi Hanni-Vaara (eLVa-projektipäällikkö), Hannele Niemi (tradenomikoulutusohjelman koulutuspäällikkö) ja Tuija Ilmivalta (lehtori). Lapland Online 2013™-verkoston toimijat ovat omalta osaltaan kuvanneet rooliaan ja yhteistyötään verkostossa.

27.5.2010

Kutsu: Lapland Online 2013 7 tapaamiseen 9.6.2010

KUTSU

"ICT yritysten menestystekijäksi" on Lapin maakunnan Lapland Online 2013™ hankekokonaisuuden slogan. Tämä lause sisältää ydinajatuksen, jonka mukaisesti Lapland Online 2013™ toimijat toimivat - kukin omalla sarallaan, omaa kohderyhmäänsä palvellen ja toimintaa yhdessä kehittäen.

Aihe:
Lapland Online 2013™ tilaisuus ja toimijakokous
Paikka:
Tervolan kunnanvirasto, Valtuustosali, Keskustie 81, 95300 Tervola
Isäntä:
Riverbank Oy, Matti Alatalo
Aika:
Keskiviikko 9.6.2010 klo 13.00–16.00

klo 13.00 – 15.00 Lapland Online 2013™ tilaisuuteen ovat tervetulleita Lapland Online 2013™ toimijat ja jokainen ICT aiheesta kiinnostunut.

Ohjelma:
”Tervetuloa Tervolaan”, toivottaa Matti Alatalo, Riverbank Oy:stä
Tilaisuus aloitetaan kahvilla ja suolaisella piirakalla.

Tuula Nyholm, Team Botnia Oy:stä esittelee Citybreak varausjärjestelmän yritysten sähköisenä kauppapaikkana

Hannele Karjalainen, Varikon kehittämishankkeesta avaa Tervolan yritysten sähköistä viestintää ja kaupankäyntiä sekä paikallisten yritysten toimintaa sosiaalisessa mediassa.

Hanna Kämäräinen, projektipäällikkö TEEMA hankkeesta esittelee osallistavaa kehittämishanketta, joka on suunnattu tervolalaisille yrityksille

klo 15.00–16.00 Lapland Online 2013™ toimijakokous. Toimijakokoukseen ovat tervetulleita kaikki Lapland Online 2013™ toimijat.

Toivomme, että välität tietoa eteenpäin asiasta kiinnostuneille. Ilmoittautumiset viimeistään pe 4.6.2010 mirva.tapaninen@ramk.fi

20.5.2010

Jälkilöylyt: Tuoretta tietoturvaa - tervetuloa ensiapuun! -seminaarista

Kiitokset kaikille 12.5.2010 Tuoretta tietoturvaa -seminaariin osallistuneille!

Seminaariaamun aloitimme yhteisillä aamukahveilla. Kahvikupposen jälkeen siirryimme Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) auditorioon, jossa seminaariin osallistujat toivotettiin tervetulleiksi kahden Päivin sanoin. Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) Palvelualojen eLVa-projektipäällikkö Päivi Hanni-Vaara esitteli itsensä ja eLVa-koulutussuunnittelija Mirva Tapanisen seminaarin puuhanaisina.

Seminaarin viralliset tervetuliais-sanat lausui RAMKin Palvelualojen toimialajohtaja Päivi Mastosaari. Tervehdyksessä Päivi kuvasi tietoturvaa monialaiseksi ja -tahoiseksi aihepiiriksi. Yksi seminaarin tavoitteita oli saattaa osallistujat pohtimaan tietoturvaa monesta näkövinkkelistä. Toinen tärkeä seikka korostui otsikon mukaisesti ensiavussa. Seminaarin tavoitteena oli tarjota ensitietoa tietoturvaan liittyen.

I ensiapu: Aaro "Are" Hallikainen, CISSP, Finnsecurity ry: Tietoturvallisuus osana organisaation kokonaisturvallisuutta. Aren värikäs ja vauhdikas esiintyminen oli hauska ja konkreettinen. Are avasi yrityksiin kohdentuvaa rikosturvallisuutta mm. turvallisuustutkimusten kautta. Esityksessä korostui tiedon suojaamiseen, sen luokitteluun ja käytettävyyteen liittyviä seikkoja. Perehdy tarkemmin Aren esityksen sisältöön alla olevassa Slide Sharessa.

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/aaro-hallikainen-tietoturvallisuus-osana-organisaation-kokonaisturvallisuutta-120510ramk

II ensiapu: Martti Kemppainen, tietojenkäsittelyn lehtori, RAMK: Verkkotietoturvaviidakossa. Martin esitys keskittyi tarkastelemaan pk-yritysten tietoturvaa mm. tietoturva-faktojen ja turva-askeleiden avulla. Martti nosti esiin Rovaniemen roolin mahdollisena Suomen Tietoturvan mekkana. Edellytykset tähän voisi mahdollisesti luoda mm. turva-alan tavoitteellinen ja kv-koulutus. Martti hauskuutti yleisöä havainnollisella esimerkillä laitteiston kestävyydestä tipauttamalla kannettavan vesivatiin. Yksi tärkeä tietoturvanäkemys tämäkin.

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/martti-kemppainen-verkkotietoturvaviidakossa-120510ramk

III ensiapu: Mikko Manninen, projektipäällikkö, KTAMK Mopaali-projekti: Verkkoviestinnän nettiketti - miten toimit ja kirjoitat? Mikko kuvasi esityksessään havainnollisesti netin ja sosiaalisen median viestinnän etikettiin liittyviä seikkoja. Viestijän tulee käyttää toiminnassaan mm. maalaisjärkeä, miettiä yksityisen minän ja työelämän minän rajausta sekä heittää turha pönötys eli liiallinen virallisuus nurkkaan.

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/mikko-manninen-verkkoviestinnan-nettiketti-120510ramk

IV ensiapu: Petteri Järvinen, tietoturva-asiantuntija, Petteri Järvinen Oy: Ajankohtaista ja katsauksia tietoturvaan - turvauhkat, tietohallinto, tietosuoja. Petterin esityksellä otettiin Rovaniemi haltuun iLinc etäyhteyden avulla. Kuulolla olivat MTI:n auditorion seminaariväen lisäksi Lapin ammattiopiston Kairatien toimipiste Jyrki Niskasen johdolla. Petterin esitys herätti pohtimaan tietohallintoa kokonaisuutena ja toisaalta yksilön roolia siinä. Petteri kyseenalaisti virustorjuntaohjelmien käytön. Hän korosti virustorjuntaa seikoilla, jotka liittyvät mm. rajoitettuihin käyttöoikeuksiin, palomuuriin, päivitysten ylläpitoon ja omaan varovaisuuteen. Petterin esitystä tukivat mainiot Case-esimerkit, jotka auttoivat aiheen seurantaa ja käytäntöön peilaamista.

http://www.slideshare.net/MirvaTapaninen/petteri-jarvinen-tietoturva-ja-tietosuoja-120510ramk