28.5.2010

Lapland Online 2013™-verkosto - Mitä tämä tarkoittaa?

Oletko tehnyt ostoksia verkkokaupassa? Joko sinulla on sopimus e-laskuista? Milloin olet viimeksi vieraillut Lappi.fi-portaalissa?

Yrityksen ja organisaation näkökulmasta nämä kysymykset merkitsevät käyttäjäystävällisten sähköisten palvelujen tuottamista niin asiakkaille kuin yritysten ja organisaatioiden sisäisiin tarpeisiin. Kehittämistyössä on mukana Lapland Online 2013™ -verkosto, jota Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK) koordinoi. Lapland Online 2013™ on verkosto, jossa korkeakoulut, kunnat, viranomaiset ja yritykset tekevät yhteistyötä sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamiseksi. Yhteistyöllä ja joukkuepelaamisella vahvistetaan toimijoiden välistä avoimuutta ja tietoisuutta toistensa rooleista tässä Lapin maakunnalle tärkeässä kehitystyössä. Toimintaa voisikin kuvata metaforalla: Nyt on siirretty kaikki lapiot yhteiselle hiekkalaatikolle.

Lapland Online 2013™ toiminnan keskeinen ajatus on saattaa ICT (tieto- ja viestintäteknologia) yritysten menestystekijäksi. Toiminta tukee julkisten ja yksityisten palvelujen ja liiketoiminnan sähköistämistä, niitä edistäviä hankkeita ja muita kehittämistoimenpiteitä.

Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen eLVa-projekti

Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (KTAMK) yhteistyössä toteuttama eLVa-projekti (sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen) on osa Lapland Online 2013™-kokonaisuutta. eLVa-projekti vahvistaa ammattikorkeakoulujen henkilöstön sähköisen liiketoiminnan osaamista. Henkilöstön osaamisen vahvistamisen keskeisenä tavoitteena on varmistaa opiskelijan osaaminen ja asiantuntijaksi kehittyminen. Nämä yhdessä ovat vahvistamassa ja varmistamassa tietopääoman jäämistä Lappiin.

Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamista on toteutettu ristiin pölyttäen ja yli toimialarajojen. Yhteisiä, kaikille avoimia ICT-aiheisia koulutusseminaareja ja -iltoja ovat järjestäneet mm. Rovaniemen Kehitys Oy ja Lapin ammattikorkeakoulut. Parhaillaan ammattikorkeakoulujen henkilöstö syventää mm. Internet-markkinoinnin ja sen uusimpien työvälineiden osaamista. eLVa-projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lapin ELY-keskus ja Tekes

Lapin ELY-keskus tuo Tekesin palvelut maakuntaan. Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma on mukana sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä. Se tuottaa tietoa ja järjestää tilaisuuksia, joissa osanottajat tapaavat toisiaan yhteistoiminnan kehittämisen merkeissä.

Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma rahoittaa tutkimus- ja yrityshankkeita, joissa kehitetään sähköistä liiketoimintaa. Ohjelmassa on rahoitettu mm. Lapin yliopiston organisaatioverkostojen tutkimusta, joka tuottaa tietoa matkailuyritysten verkostojen kehittämiseen. Ohjelmassa mukana olleiden lappilaisten yritysten hankkeissa on ollut keskeisessä sijassa sähköistä liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittäminen. Lapin ELY-keskus tarjoaa myös tuettuja asiantuntijapalveluita ja avustusmuotoista rahoitusta yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Haaga-Perhon laadunkehittämisohjelmat

Haaga-Perho on palvelualojen ja asiantuntijaorganisaatioiden kehittämiskumppani. Haaga-Perho toteuttaa Laatutonni -laadunkehittämisohjelmia valtakunnallisesti niin yritys- kuin aluetasolla. Haaga-Perhon toiminnan tavoitteena on Lapland Online 2013™ -verkostossa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa etsiä alueen asiakkaiden osaamisen vahvistamiseksi mahdollisimman kohdennettuja palveluja.

Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus

Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus tukee ja edistää Kemi – Tornio - Haaparanta alueen markkinointia ja edunvalvontaa, elinkeinojen kehittämistä, kansainvälistymistä sekä palvelutoimintaa kuntien vapaaehtoisella yhteistyöllä yhteistoiminnassa viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Toiminnan tavoitteena on parantaa alueen kilpailukykyä, joka käytännössä tarkoittaa kaupunkiseudun tekemistä houkuttelevaksi pääomalle, tiedolle, työpaikkoja luoville yrityksille ja osaavalle työvoimalle. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus toteuttaa yritysten toimintaedellytyksiä parantavia kehittämishankkeita, joissa useassa tavoitellaan myös ICT:n hyödyntämisen kautta saavutettavaa kilpailuetua.

Rovaniemen Kehitys Oy yrittäjän tukena

Rovaniemen Kehitys Oy neuvoo ja auttaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia liiketoiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Menestyvä liiketoiminta sisältää nykyaikaisten työvälineiden ja ohjelmien hallinnan sekä tietoisuuden ICT:n mahdollisuuksista yrityksen liiketoiminnassa. Näistä lähtökohdista Rovaniemen Kehitys Oy on järjestänyt useita ICT-aiheisia seminaareja ja työpajoja. Seminaareissa ja työpajoissa on esitelty keinoja, joilla yritykset voivat hyödyntää ICT:aa osana oman yrityksen toimintaa ja verkostoitumista. Vuoden 2009 lopussa valmistunut Sähköisen kaupankäynnin kehittämissuunnitelma on hyödynnettävissä seudun eri toimijoille tulevaisuutta suunniteltaessa.

Lapin Markkinointi Oy

Lapin Markkinointi Oy on Lapin kuntien omistama matkailun palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio, joka koordinoi Lapin matkailun kansainvälistä markkinointia Lapin matkailustrategian 2007–2010 mukaisesti. Lapin Markkinointi Oy kannustaa lappilaista matkailuelinkeinoa sähköiseen liiketoimintaan mm. portaalinsa kautta.

Lapin maakuntaportaali Lappi.fi

Lapin liiton Lapin maakuntaportaali Lappi.fi tarjoaa kokonaisvaltaisesti tietoa Lapista, organisaatiorajoista riippumatta. Se palvelee niin Lapin asukkaita, kuin yrittäjiä, opiskelijoita, Lappiin muuttajia ja matkailijoitakin. Lappi.fi on yhteinen markkinointi- ja viestintäkanava Lapin toimijoille, minkä lisäksi se mm. pyrkii tukemaan sähköisen asioinnin kehittymistä Lapissa. Lappi.fi rakennettiin ja kehittyy edelleen Lapin maakuntaportaalin toteutushankkeessa, joka on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta.

Yhteenveto

Artikkeli ja Lapland Online 2013™ toiminnan yleinen kuvaus on kirjoitettu Rovaniemen ammattikorkeakoulun eLVa-projektin toimesta. Kirjoittajia ovat Päivi Hanni-Vaara (eLVa-projektipäällikkö), Hannele Niemi (tradenomikoulutusohjelman koulutuspäällikkö) ja Tuija Ilmivalta (lehtori). Lapland Online 2013™-verkoston toimijat ovat omalta osaltaan kuvanneet rooliaan ja yhteistyötään verkostossa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti