31.3.2011

Kutsu: Fiksu bisnes - älykkäät verkostot toiminnan voimana seminaari 14.4.2011 Rovaniemellä


FIKSU BISNES - ÄLYKKÄÄT VERKOSTOT TOIMINNAN VOIMANA -seminaari

Aika: Torstai 14.4.2011 klo 9.00–16.00
Paikka: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) Auditorio, Viirinkankaantie 1, Rovaniemi (käynti Viirinkankaantien puolelta)

8.30-9.00 Aamukahvit Ravintola Hilla

9.00-9.15 Tervetuloa
Lahja Karjalainen, Kehityspäällikkö (tutkimus- ja kehitystoiminta),
Rovaniemen ammattikorkeakoulu/Palvelualat

9.15–10.15 Yrityksen kilpailukyvyn kehittäminen tietotekniikan avulla
Venla Berg, Toimitusjohtaja, Innoman Oy
Venla avaa aiheessaan sitä, kuinka tietotekniikka ja sähköinen liiketoiminta ovat
· osa yrityksen strategiaa ja strategista kehittämistä
· osa yrityksen toimintatapojen ja prosessien kehittämisessä
· toiminnan edellytys, kun rakennetaan asiakaskumppanuuksia


10.15–10.30 Happihyppely

10.30–11.30 Toiminnanohjaus alihankintaverkoston voimavarana
Martti From
Martti johdattaa meidät aiheeseen, jossa perehdymme siihen, kuinka voimme hallita ja hyödyntää yrityksen alihankintaketjun tietoa
· käyttämällä apuna toiminnanohjausta ja
· integroimalla eli yhdistämällä tietoa alihankintaketjussa


11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen)

12.30–13.30 Tiedolla johtaminen ja liiketoimintatiedon hallinta
Timo Tolvanen, Toimitusjohtaja, e-Devel Ky
Timon aihesisältö liittyy älykkään liiketoiminnan eli Business Intelligence:n perusteisiin · Mitä Business Intelligence tarkoittaa?
· Mitä tietovarastointi tarkoittaa?
· Mikä on raportoinnin rooli päätöksenteossa?
· Mitkä ovat suunnittelu- ja raportointityökalujen hyödyt ja haasteet?


13.30–13.45 Happihyppely

13.45–15.15 Competitive Intelligence – organisaation ulkoisen liiketoiminnan tiedonhallinta
Klaus Kianen, Business Analyst/Group Strategy, Metso Oyj
Klaus vie lopuksi meidät kilpailijoiden seurantaan, jota hän avaa Competitive Intelligence:n kautta:
· Miten yritys tai organisaatio voi toteuttaa tätä?
· Millä tavoin kilpailukykyyn liittyviä tekijöitä sidotaan osaksi strategista suunnittelua?
· Minkälaisia mahdollisuuksia avautuu, kun yritys yhdistää ulkoista (Competitive Intelligence) ja sisäistä (Business Intelligence) tietoa yhteen?


15.15–15.30 Yhteenveto, päätössanat ja kiitokset

Seminaariin on vapaa pääsy. Toivomme, että välität tietoa eteenpäin asiasta kiinnostuneille. Ilmoittautumiset 11.4.2011 mennessä Mirva Tapaniselle (mirva.tapaninen@ramk.fi). Tervetuloa!

Fiksu Bisnes – älykkäät verkostot toiminnan voimana -seminaarin järjestäjä on eLVa-projekti.

eLVa on projekti Lapland Online 2013™ hankekokonaisuudessa. Lapland Online™ on useiden eri toimijoiden ja projektien muodostama kokonaisuus, jonka tavoitteena on tehdä ICT:sta yritysten menestystekijä Lapin maakunnassa.

eLVa-projekti on Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteuttama sähköisen liiketoiminnan (e-liiketoiminta) osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma kohderyhmänään Lapin korkeakoulujen henkilöstö.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
eLVa-projektipäällikkö
Päivi Hanni-Vaara
paivi.hanni-vaara@ramk.fi
puh. 020 798 5704

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
eLVa-koordinaattori
Tomi Sipola
tomi.sipola@tokem.fi
puh. 010 383 5554

24.3.2011

eLVa-projekti – osa Lapland Online 2013™ palapeliä

eLVa-projekti on koulutusprojekti, jonka teemana on sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen ja se, että teemaan sisällytettävä tietopääoma jää Lappiin. eLVan pääkohderyhmää on Lapin korkeakoulujen henkilöstö. Tässä projekti on keskittynyt Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä liiketalouden koulutusohjelmien sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun liiketalouden, tietojenkäsittelyn, kuvataiteen ja viestinnän koulutusohjelmien henkilöstöön. Osaamisen vahvistuminen peilautuu opetussuunnitelmiin ja opintojaksojen toteutuksiin sekä monimuotoisiin sähköisyyden kehittämistarpeisiin.

Vuoden 2008 lopulla alkanut projekti on edennyt yhteisöllisyyden kautta yksilöllisiin polkuihin. Yhteisöllisyys avasi henkilöstön keskusteluun sähköisen liiketoiminnan käytäntöä ja sen tärkeää merkitystä tietoyhteiskunnan arjessa. Yksilölliset osaamispolut ovat puolestaan tukeneet yksilöiden hinkua matkalla sähköisen liiketoiminnan osaajaksi. Nämä molemmat polut ovat tukeneet opetussuunnitelmien rakentumista, opintojaksojen toteuttamista ja tiedon välittymistä opiskelijoiden osaamisen kautta työelämään.

eLVa-projektin koulutussuunnittelu on varsin kattavaa. Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen sisältää käytännössä kohderyhmälle järjestettäviä koulutuksia, seminaareja ja työpajoja. Vahvimmat koulutuspolut ovat liittyneet mm. internet-markkinointiin, verkkokauppaan, toiminnanohjausjärjestelmään ja asiakkuudenhallintaan (CRM = Customer Relationship Management). Näitä osaamisen vahvistumisen maukkaita hedelmiä ovat opiskelijat jo päässeet maistelemaan mm. asiakkuudenhallinnan (CRM) ja internet-markkinoinnin osalta.

Runsasta koulutustilaisuuksien ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrää kuvaavat vuoden 2010 loppuun mennessä kertyneet luvut: eLVa-projektin koulutustilaisuuksia 66 ja niihin osallistuneiden henkilöiden koulutustunteja 3 417 tuntia. eLVan loppukiri kohdistuu vuoteen 2011, joka sisältää mm. oman osaamisalueen syventämistä, julkaisun kirjoittamista ja sähköisen materiaalisalkun rakentamista. Seuraa eLVa blogia http://elvablogi.blogspot.com

Päivi Hanni-Vaara (eLVa-projektin projektipäällikkö)
paivi.hanni-vaara@ramk.fi

Mirva Tapaninen (eLVa-projektin koulutussuunnittelija)
mirva.tapaninen@ramk.fi

Sähköisyyttä ja sähäkkyyttä verkossa - Lapland Online 2013™ tukiverkosto arjen apunasi

ICT* yritysten menestystekijäksi on Lapin maakunnassa toimivan Lapland Online 2013™ verkoston slogan. Lyhyt lause pitää sisällään mainiosti itse asian ytimen eli lappilaisen tieto- ja viestintäteknologian ja siihen liittyvän toiminnallisuuden kehittämisen.

Monimuotoinen Lapland Online 2013™ kehittäjäverkosto koostuu ICT -aiheesta innostuneista toimijoista. Toimijat edustavat niin julkista kuin yksityistä sektoria. Verkostoa rikastuttaa se, että jokainen toimija saa keskittyä omaan rooliinsa ja palvella omaa kohderyhmäänsä. Eri roolien ja kohderyhmien myötä verkosto on kasvanut toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi, jossa jokaiselle löytyy sija ja yhteistyön mahdollisuus. Huippua tässä on se, että toimijoiden yhteisenä tavoitteena on kehittää Lapin maakunnan sähköisyyttä niin liiketoiminnan, asiointipalveluiden kuin koulutustarjonnan osalta.

* Information and Communication Technology = Tieto- ja viestintäteknologia
Lapland Online 2013™ verkoston toiminta pyörähti käytännössä käyntiin joulukuussa 2008. Keskimäärin neljä kertaa vuodessa järjestettäviin tapaamisiin osallistuu yritysten ja eri kehittäjäorganisaatioiden edustajia laajalti ympäri Lappia. Tapaamiset, joiden koordinaatiovastuu on Rovaniemen ammattikorkeakoululla, on organisoitu käytännössä siten, että tilaisuuksien isäntävuoro on kiertävä. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että tapaamisia on järjestetty ympäri Lappia mm. Torniossa, Tervolassa, Luostolla ja Rovaniemellä.

Lapland Online 2013™ toimijatapaamisten aiheina on mm. visioitu Rovaniemen sähköistä kauppapaikkaa 2015 (Rovaniemen Kehitys Oy), käsitelty Pohjois-Lapin ICT -strategiaa (Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä), tarkasteltu Lapin laajakaistahankkeen tilaa (Lapin liitto) ja koulutuksen kehittämistarpeita sähköisen liiketoiminnan osalta (Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu).

Viimeisimmässä toimijatapaamisessa 3.2.2011 Lapin liitossa koko Lapland Online 2013™ toimijaverkosto totesi, että yhteistoiminnallisuus on edistänyt Lapin ICT:n käyttöönottoa ja kehittymistä. Kokousväki totesi, että toimintamallista on syntynyt hyvä käytänne, jota on jatkettava myös projektin päättymisen jälkeen. Tämä on siis samalla kutsu sinulle: Tervetuloa Lapland Online 2013™ toimijatapaamiseen 19.5.2011 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttiin. Seuraa eLVan blogia http://elvablogi.blogspot.com/

Päivi Hanni-Vaara (Lapland Online 2013™ koordinaattori)
paivi.hanni-vaara@ramk.fi