11.1.2012

ELVASTA JA LAPLAND ONLINE 2013- VERKOSTOSTA POTKUA HUIPPUOSAAMISEEN SEKÄ ALUEKEHITYKSEEN

Toimin eLVa-hankkeen koordinaattorina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa ja sain ajatuksen kertoa teille hieman eLvan ja sähköisen liiketoiminnan vaikutuksista ammattikorkeakoulumme sekä alueemme näkökulmasta.

eLVassa on panostettu jo hankkeen alkuajoilta Lapin korkeakoulukonserin myötä tulleisiin koulutuspoliittisiin jaotteluihin ja tämä on onnistunut erittäin hyvin. Tämän lisäksi olemme panostaneet laaja-alaisesti subtanssiosaamisen kehittämiseen, mutta myös kokonaisvaltaisen sähköiseen liiketoimintaan liittyvän ymmäryksen luomiseen.

Sähköisessä liiketoiminnassa kuin muussakin liiketoiminnassa kokonaisuuksien tajuaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta hahmottaa eri järjestelmien ja prosessin merkityksen. Kokonaisuuksien ymmärryksen merkitys korostuu sekä opetuksessa että yrityksille kohdistuvassa toiminnassa.

Ammattikorkeakoulujen rooli on murrosvaiheessa ja tavoitteena sekä tahtotilana on kasvattaa ammattikorkeakoulujen roolia aluekehityksessä. eLVa on omalta osaltaan vastannut jo yli 3 vuoden ajan tähän huutoon ja pyrkinyt panostamaan yritysten osaamistarpeiden mukaisten sähköisen liiketoiminnan kokonaisuuksien kehittämiseen niin opetussuunnittelutyön kuin palvelutoiminnan kehittämisen näkökulmista.

Yhtenä merkittävänä aluekehityksen avauksena voidaan pitää myös Lapland Online 2013- verkostoa, jonka rooli tulee toivottavasti edelleen vahvistumaan seuraavien vuosien aikana. Verkoston avulla Lapin aluekehitysorganisaatiot pystyvät vastaamaan kaikkiin alueen yritysten sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeisiin.

Mutta olemmeko valmiita vastaamaan ja löytyykö Lapin alueelta tarvittavaa huippuosaamista tuottaa alueen elinkeinoelämälle sen tarvitsemia palveluita sekä panostammeko tarpeeksi uusien huippuinnovaatioiden synnittämiseksi? Varmasti voimme, pystymme ja haluamme, mutta millä keinoin onnistumme tehokkaimmin?

Tomi Sipola
projektipäällikkö
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti