31.1.2012

VAATIMATTOMUUS KAUNISTAA, NOT!?

Olen koko eLVa-hankkeen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa työskentelyni ajan korostanut niin Lapland Online 2013- verkostomme kuin ammattikorkeakoulujemme huippuosaamista. Olen näiden reilun kolmen vuoden aikana ollut useissa eri tilaisuuksissa ja yhteistyöhankkeissa sekä -tapaamisissa, joissa minulla on ollut mahdollisuus päästä näkemään ja kuulemaan eri alueiden korkeakoulujen sekä kehittämisorganisaatioiden osaamisen tasoa niin sähköiseen liiketoimintaan kuin liiketoimintaan yleensäkin.

Olen huomannut, että me olemme Lapin alueella samalla viivalla tai jopa hieman edellä, mutta missä on sitten vika, että kaikki korostuu vain muilla alueilla paremmin? Vastaus on VAATIMATTOMUUS! Me pohjoisen ihmiset olemme liian vaatimattomia, jonka voi huomata mm. meidän ammattikorkeakouluamme kohtaan tulleista aloituspaikkojen leikkausehdotuksista. Meidän tulee kaikessa toiminnassa nostaa pää ylös rinnasta ja ryhdistää selkämme ja olla ylpeitä HUIPPUOSAAMISESTAMME! Jos emme itse tee sitä niin ei sitä tee kukaan muukaan!

Huippuosaamisemme niin sähköisen liiketoiminnan kuin muunkin liiketoiminnan osalta tulee saada laaja-alaisemmin alueen elinkeinoelämän toiminnan tueksi ja kehittämisen tukijalaksi. Tässä meidän tulee ehdottamasti tehdä tiivistä yhteistyötä olemassa olevien konsulttien ja konsultointiyritysten kanssa. Tavoitteena tulee olla seuraavien Angry Birdsien syntyminen Lapin alueella. Tässä on työnsarkaa, mutta meidän julkisten organisaatioiden tulee olla ehdottamasti tärkeä tukijalka ja vauhdittaja myös tässä asiassa.

Olemme hyvällä tiellä, mutta tarvitsemme lisää uusia avauksia verkostomaiseen yhteistyöhön ja päällekkäisyyksien poistamiseen. Lapland Online 2013 -verkoston rooli tulee myös tässä olla merkittävä ja sen jatkuvuus on turvattava myös eLVan jälkeen. Tämä vaatii resursseja jokaiselta toimijalta, mutta sen tuomat hyödyt ovat erittäin merkittävät.

Olkaamme nyt kaikki erittäin avoimia uusille yhteistyö- ja kehitysavauksille niin kehittäjä-, koulutus- kuin rahoittajaorganisaatioiden toimesta näin saavutamme varmasti hyvän ja tuloksekkaan vuoden 2012!

Tomi Sipola
projektipäällikkö
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti