31.1.2012

VAATIMATTOMUUS KAUNISTAA, NOT!?

Olen koko eLVa-hankkeen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa työskentelyni ajan korostanut niin Lapland Online 2013- verkostomme kuin ammattikorkeakoulujemme huippuosaamista. Olen näiden reilun kolmen vuoden aikana ollut useissa eri tilaisuuksissa ja yhteistyöhankkeissa sekä -tapaamisissa, joissa minulla on ollut mahdollisuus päästä näkemään ja kuulemaan eri alueiden korkeakoulujen sekä kehittämisorganisaatioiden osaamisen tasoa niin sähköiseen liiketoimintaan kuin liiketoimintaan yleensäkin.

Olen huomannut, että me olemme Lapin alueella samalla viivalla tai jopa hieman edellä, mutta missä on sitten vika, että kaikki korostuu vain muilla alueilla paremmin? Vastaus on VAATIMATTOMUUS! Me pohjoisen ihmiset olemme liian vaatimattomia, jonka voi huomata mm. meidän ammattikorkeakouluamme kohtaan tulleista aloituspaikkojen leikkausehdotuksista. Meidän tulee kaikessa toiminnassa nostaa pää ylös rinnasta ja ryhdistää selkämme ja olla ylpeitä HUIPPUOSAAMISESTAMME! Jos emme itse tee sitä niin ei sitä tee kukaan muukaan!

Huippuosaamisemme niin sähköisen liiketoiminnan kuin muunkin liiketoiminnan osalta tulee saada laaja-alaisemmin alueen elinkeinoelämän toiminnan tueksi ja kehittämisen tukijalaksi. Tässä meidän tulee ehdottamasti tehdä tiivistä yhteistyötä olemassa olevien konsulttien ja konsultointiyritysten kanssa. Tavoitteena tulee olla seuraavien Angry Birdsien syntyminen Lapin alueella. Tässä on työnsarkaa, mutta meidän julkisten organisaatioiden tulee olla ehdottamasti tärkeä tukijalka ja vauhdittaja myös tässä asiassa.

Olemme hyvällä tiellä, mutta tarvitsemme lisää uusia avauksia verkostomaiseen yhteistyöhön ja päällekkäisyyksien poistamiseen. Lapland Online 2013 -verkoston rooli tulee myös tässä olla merkittävä ja sen jatkuvuus on turvattava myös eLVan jälkeen. Tämä vaatii resursseja jokaiselta toimijalta, mutta sen tuomat hyödyt ovat erittäin merkittävät.

Olkaamme nyt kaikki erittäin avoimia uusille yhteistyö- ja kehitysavauksille niin kehittäjä-, koulutus- kuin rahoittajaorganisaatioiden toimesta näin saavutamme varmasti hyvän ja tuloksekkaan vuoden 2012!

Tomi Sipola
projektipäällikkö
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

11.1.2012

ELVASTA JA LAPLAND ONLINE 2013- VERKOSTOSTA POTKUA HUIPPUOSAAMISEEN SEKÄ ALUEKEHITYKSEEN

Toimin eLVa-hankkeen koordinaattorina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa ja sain ajatuksen kertoa teille hieman eLvan ja sähköisen liiketoiminnan vaikutuksista ammattikorkeakoulumme sekä alueemme näkökulmasta.

eLVassa on panostettu jo hankkeen alkuajoilta Lapin korkeakoulukonserin myötä tulleisiin koulutuspoliittisiin jaotteluihin ja tämä on onnistunut erittäin hyvin. Tämän lisäksi olemme panostaneet laaja-alaisesti subtanssiosaamisen kehittämiseen, mutta myös kokonaisvaltaisen sähköiseen liiketoimintaan liittyvän ymmäryksen luomiseen.

Sähköisessä liiketoiminnassa kuin muussakin liiketoiminnassa kokonaisuuksien tajuaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta hahmottaa eri järjestelmien ja prosessin merkityksen. Kokonaisuuksien ymmärryksen merkitys korostuu sekä opetuksessa että yrityksille kohdistuvassa toiminnassa.

Ammattikorkeakoulujen rooli on murrosvaiheessa ja tavoitteena sekä tahtotilana on kasvattaa ammattikorkeakoulujen roolia aluekehityksessä. eLVa on omalta osaltaan vastannut jo yli 3 vuoden ajan tähän huutoon ja pyrkinyt panostamaan yritysten osaamistarpeiden mukaisten sähköisen liiketoiminnan kokonaisuuksien kehittämiseen niin opetussuunnittelutyön kuin palvelutoiminnan kehittämisen näkökulmista.

Yhtenä merkittävänä aluekehityksen avauksena voidaan pitää myös Lapland Online 2013- verkostoa, jonka rooli tulee toivottavasti edelleen vahvistumaan seuraavien vuosien aikana. Verkoston avulla Lapin aluekehitysorganisaatiot pystyvät vastaamaan kaikkiin alueen yritysten sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeisiin.

Mutta olemmeko valmiita vastaamaan ja löytyykö Lapin alueelta tarvittavaa huippuosaamista tuottaa alueen elinkeinoelämälle sen tarvitsemia palveluita sekä panostammeko tarpeeksi uusien huippuinnovaatioiden synnittämiseksi? Varmasti voimme, pystymme ja haluamme, mutta millä keinoin onnistumme tehokkaimmin?

Tomi Sipola
projektipäällikkö
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

2.1.2012

iLinc-vinkkejä verkko-opettajalle

Tuutoroin Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa kolmea marata-alan aikuisryhmää, jotka ovat RAMKissa lähipäivillä kolmesti vuodessa, muulloin he opiskelevat verkossa, iLinc-luokkatilassa oppitunneilla ja Optimassa, jossa on esimerkiksi materiaalit, tehtävänpalautukset ja palautteet. Optimaa olemme käyttäneet vuosikausia, mutta iLinc-opetuksen aloitimme syksyllä 2009.

Kerään ryhmiltä myös opetuksen teknisestä toteuttamisesta palautetta, jota käymme läpi yhdessä. Koska moni opintojakso vedetään täysin verkossa ilman ainuttakaan lähituntia, tiedottamisen selkeys on osoittautunut aiheeksi, josta useimmin huomautetaan. Me opettajat jaamme omia kokemuksiamme onnistumisista ja myös kokeiluista, joita ei kannata sellaisenaan toistaa. iLincissä olen tuutoroinut ja opettanut iLincissä Orientoivat opinnot ja kielten opintojaksoja: espanjan alkeita, englannin aktivointia ja marata-alan englantia.

Tykkään kokeilla eri työvälineitä, mutta toki pedagogiikan ehdoilla, ei siis mennä tekniikka edellä puuhun. Olen kerännyt vinkkejä iLincin käyttöä varten: pikkuknoppeja ja juttuja, joita ei tarvitse jokaisen opetella kantapään kautta.

• Kaikkea ei tarvitse osata, mutta sovelluksen jako ja breakout groups ehdottomasti.
• Opettajilla on iLinc–opetusta 2-4 oppituntia kerrallaan, mutta opiskelijoilla sitä on joko 6 tuntia illalla tai 8 tuntia päivällä. Erityisesti illalla on hyvä huomata, että opiskelijat tarvitsevat pienen tauon vaihtaessaan luokasta toiseen ja orientoituessaan uuteen aiheeseen, vaikkei lukujärjestysohjelmassa taukoa näkyisikään. Myös välillä on hyvä pitää pieniä happihyppelytaukoja.
• Jos jaat työpöydän, älä tutki sähköpostejasi.
• Pidä mikki kiinni ennen tunnin alkua, niin opiskelijat eivät kuule puheluitasi.
• Oppitunnin alussa tarkasta, että kaikki kuulevat. ”Kuuletteko? Vastatkaa Yes Feedbackiin.”
• Opiskelijoiden mikit voi tarkastaa small talkia harjoittelemalla. ”How’s the weather in Kilpisjärvi, Elina?”
• LearnLinc-sessiota ei kannata pitää pelkän luennon siirtämiseen: nauhoita luento ilman opiskelijoita, opiskelijat katselevat sen ennen yhteissessiota.
• Vierailijoita voi kutsua myös iLinc-luennolle. He eivät tarvitse iLinc-tunnuksia, vaan kutsun voi lähettää sähköpostiin (iLincissä Send Quick invitation). Luennon voi myös nauhoittaa, jolloin kannattaa pyytää lupa käyttää samaa materiaalia useiden ryhmien kanssa.
• Opiskelijat todellakin katsovat luentonauhoituksia. Jos vaadit tuntiaktiivisuutta, nauhoituksen katsomisen voi tarkastaa esim. keskustelupalstalle tehtävällä kommentilla. Keskustelupalsta voi olla kaikille avoin tai tutor-palsta, jolloin vain opettaja näkee opiskelijan viestit ja opiskelija hänelle kirjoitetut palautteet. Jos medialiitteet ovat käytössä, keskustelupalstalle voi tehdä 3 minuutin nauhoitteen, niin opiskelija kuin opettajakin.
• Optimaa on näppärä käyttää iLincin kanssa. Esim. muistiinpanoja voi kirjoittaa kevyeen webeditoriin, näyttää ne sovelluksen jaon kautta ja materiaalit jäävät suoraan käyttöön. Se on kätevämpi kuin PowerBoard, paitsi jos käyttää kirjoitusalustaa.
• Jonkinmoinen Plan B kannattaa olla olemassa, sillä tekniikka häröilee silloin tällöin, mille ei voi mitään, ei opettaja itse eikä etuki, joka tosin pystyy pelastamaan aika monta tilannetta.
• Opiskelijat arvostavat kaikkea aktivoivaa, esim. Feedbackin käyttöä:
o Ymmärsittekö? Yes/no. Mitä mieltä olitte tällaisesta harjoituksesta? Vastatkaa A oikein hyvä, B ok, C no joo D ei tällaista.
• Chatin käyttö värittää tuntia ja luo opiskelijoille tuntee, että ovat yhdessä opiskelemassa. Voit kuitenkin ohjata opiskelijat käyttämään privaattichattia, jos chatista on hankala löytää opettajalle tarkoitetut viestit. Opiskelijat voivat myös kirjoittaa suuraakkosin opettajalle tarkoitetut viestit.
• Seuraamalla chattia näet myös opiskelijoiden vireystason keskustelun aiheista.
• Voit pyytää kaikkia kirjoittamaan chattiin vastauksen ja sanoa milloin kaikki lähettävät sen yhtä aikaa. Tällöin kaikkien on pakko kirjoittaa.
• Selosta mitä teet esimerkiksi kun luot breakout groupin. Odottavan aika on pitkä, jos ei tiedä miksi täytyy odottaa.
• Kontaktissa kannattaa olla jatkuvasti ”täkyjä”, keskeytyksiä, jotka aktivoivat opiskelijoita. Jaa puheenvuoroja, vaikka opiskelija ei viittaisikaan. Näin opiskelijat joutuvat olemaan valppaina koko ajan.
• iLincissä voi katsoa vaikkapa YouTube-videoita websyncin kautta.
• Jos iLincissä kuunteluttaa oppikirjan äänitteitä, kirjantekijältä täytyy pyytää lupa, koska nauhoituksessa äänitteestä syntyy kopio.
• Jos tuntumasi iLinc-opetukseen on hieman ruosteessa, harjoittele toisen opettajan kanssa yhdessä, toinen aina opiskelijan ominaisuudessa.
• Käytä koeopiskelijaa viereisessä koneessa. Voit tarkistaa siitä, millainen opiskelijan näkymä on.
Ryhmätyöt
• Opiskelijat pitävät paljon ryhmäkeskusteluista (Breakout groups). Kannattaa kysäistä läsnäoloa ennen session alkua, jotta kaikki ovat paikalla ja tietävät mitä tulee tehdä.
• Voit jakaa ryhmille tehtävän annon tai materiaalia Contentin kautta esim. PowerPoint-dioina tai PowerBoard-tiedostoina, vaikka joka ryhmälle erilaisen.
• Käy välillä päätilassa tarkastamassa, onko joku tullut tunnille. Jos opiskelijalla on huono verkkoyhteys, hän tipahtaa helposti luokasta, eikä pääse takaisin ryhmätyötilaan, ellei opettaja osoita häntä sinne uudelleen.
• Kun opiskelijat palaavat ryhmätöistä päätyötilaan, sovelluksen jako ei ole enää voimassa eli opiskelijat eivät näe materiaaliasi vaikka itse sen näetkin, muista siis jakaa se uudelleen.
• Ryhmissä alkuihmettelyihin menee aikaa. Kielten tehtävissä minimiaika on 15 minuuttia.

Nauhoitukset
• Opiskelijat voivat myös itse äänittää esitykset ja ladata ne Optimaan katsottavaksi vaikka vertaisarviointia varten, jos lähituntien määrä ei riitä kaikkien esitelmiin.
• ”Mikkini ei tänään toimi” –tyyppisille tapauksille voi antaa korvaavaksi tehtäväksi joka tapauksessa suullisen tehtävän, joka tallennetaan

Whiteboard/Powerboard
• Kirjoita Powerboardiin viesti ennen tunnin alkua, esim. tervetulotoivotus ja viesti, moneltako tuntia alkaa. Chattiin sitä viestiä ei kannata kirjoittaa, sillä chattihistoria näkyy vain siltä ajalta, jolloin on itse ollut iLincissä.
• Myös ryhmätöiden ajaksi kannattaa jättää viesti whiteboardille mahdollisille mattimyöhäisille, koska he voivat muuten luulla tunnin jo loppuneen tai olevansa väärässä paikassa.

Polling
• Polling-työkalulla voit testata esimerkiksi opiskelijoiden pohjatietoja aiheesta. He valitsevat antamistasi vaihtoehdoista sopivan, voit näyttää vastausten prosentuaalisen jakauman ja keskustella vastauksista. Vaihtoehdot voivat olla mielipiteitä tai faktoja, esim. kielioppia.

Nämä vinkit oli koottu omista ja muiden opettajien kokemuksista. Kannattaa siis kysäistä, mitä muut siellä iLincissä puuhaavat!