24.3.2011

Sähköisyyttä ja sähäkkyyttä verkossa - Lapland Online 2013™ tukiverkosto arjen apunasi

ICT* yritysten menestystekijäksi on Lapin maakunnassa toimivan Lapland Online 2013™ verkoston slogan. Lyhyt lause pitää sisällään mainiosti itse asian ytimen eli lappilaisen tieto- ja viestintäteknologian ja siihen liittyvän toiminnallisuuden kehittämisen.

Monimuotoinen Lapland Online 2013™ kehittäjäverkosto koostuu ICT -aiheesta innostuneista toimijoista. Toimijat edustavat niin julkista kuin yksityistä sektoria. Verkostoa rikastuttaa se, että jokainen toimija saa keskittyä omaan rooliinsa ja palvella omaa kohderyhmäänsä. Eri roolien ja kohderyhmien myötä verkosto on kasvanut toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi, jossa jokaiselle löytyy sija ja yhteistyön mahdollisuus. Huippua tässä on se, että toimijoiden yhteisenä tavoitteena on kehittää Lapin maakunnan sähköisyyttä niin liiketoiminnan, asiointipalveluiden kuin koulutustarjonnan osalta.

* Information and Communication Technology = Tieto- ja viestintäteknologia
Lapland Online 2013™ verkoston toiminta pyörähti käytännössä käyntiin joulukuussa 2008. Keskimäärin neljä kertaa vuodessa järjestettäviin tapaamisiin osallistuu yritysten ja eri kehittäjäorganisaatioiden edustajia laajalti ympäri Lappia. Tapaamiset, joiden koordinaatiovastuu on Rovaniemen ammattikorkeakoululla, on organisoitu käytännössä siten, että tilaisuuksien isäntävuoro on kiertävä. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että tapaamisia on järjestetty ympäri Lappia mm. Torniossa, Tervolassa, Luostolla ja Rovaniemellä.

Lapland Online 2013™ toimijatapaamisten aiheina on mm. visioitu Rovaniemen sähköistä kauppapaikkaa 2015 (Rovaniemen Kehitys Oy), käsitelty Pohjois-Lapin ICT -strategiaa (Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä), tarkasteltu Lapin laajakaistahankkeen tilaa (Lapin liitto) ja koulutuksen kehittämistarpeita sähköisen liiketoiminnan osalta (Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu).

Viimeisimmässä toimijatapaamisessa 3.2.2011 Lapin liitossa koko Lapland Online 2013™ toimijaverkosto totesi, että yhteistoiminnallisuus on edistänyt Lapin ICT:n käyttöönottoa ja kehittymistä. Kokousväki totesi, että toimintamallista on syntynyt hyvä käytänne, jota on jatkettava myös projektin päättymisen jälkeen. Tämä on siis samalla kutsu sinulle: Tervetuloa Lapland Online 2013™ toimijatapaamiseen 19.5.2011 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttiin. Seuraa eLVan blogia http://elvablogi.blogspot.com/

Päivi Hanni-Vaara (Lapland Online 2013™ koordinaattori)
paivi.hanni-vaara@ramk.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti